www.klubasnegalia.org
Čia prašome įrašyti savo šūkį

Mūsų misija

Čia prašome apibūdinti savo pelno nesiekiančios organizacijos misiją.

Klubas "NEGALIA" siekia padėti savo klubo nariams tiek MATERIALINE tiek FINANSINE PARAMA ir PAGALBA. Yra organizuojamos štai šios programos:

1)  MAISTO PROGRAMOS - kurios padeda mūsų klubo nariams (neįgaliesiems), kuriems dėl nepakankamų pajamų neįstengia įsigyti jiems reikalingų maisto produktų savo šeimos pragyvenimui ir maitinimui bei sveikatos gerinimui. Maisto programa bus vykdoma taip – klubas sudaro paramos sutartį su kiekvienu klubo nariu pagal kurį klubo narys turi įvykdyti visas nurodytas sutartyje tokias sąlygas kaip pvz: nepirkti nieko išskyrus maisto produktus. . Mūsų klubo nariams yra labai aktuali yra ši parama ir pagalba, aktuali problema su maisto produktų jiems nusipirkimu, nes žinome kokios mažos invalidumo pensijos, įpirkti norimų ir reikalingų tokių brangių prekių neišgali, tad norime savo klubo nariams suteikti šiokios tokios paramos. Norime savo klubo nariams suteikti šiokios tokios paramos, kadangi žinome kokios mažos invalidumo pensijos, įpirkti norimų ir reikalingų tokių brangių prekių tiesiog neišgali ir kai mūsų klubą paremia FINANSINE ar MATERIALINE PARAMA klubo nariams patariu, kad jau dabar kaip tik yra ŠANSAS nusipirkti ką taip ilgai svajojote nusipirkti, bet dėl pinigų stygiaus vis to padaryti neišeidavo. Ir klubo nariai labia laukia ir tikisi iš klubo, kad jiems klubas padėtų tiek FINANSINE tiek MATERIALINE PARAMA ir PAGALBA bei tikisi, kad klubas gali padėti ir šioje srityje padėti prasimaitinti ir pasveikatinti pačiam neįgaliajam ir padėti jo šeimos nariams, nes klubas supranta kokios yra invalidų mažos invalidumo pensijos. Pagerinus neįgalaus asmens (klubo nario), kuris dėl nepakankamų pajamų nepajėgia įsigyti jam reikalingų maisto produktų sveikatos gerinimui, bus didelė nauda jo sveikatai.

2)  VAISTŲ PROGRAMOS - Nuo 2006 metų pradėta vykdyti be maisto programos ir vaistų programą. Ji buvo daroma dvejopai. Vieną kartą darėme taip, kad pagal receptus apmokėjome už vaistus, kitą kartą pirkome pagal ligos požymius geros kokybės hemeopatinius vaistus, kurie turi gerą gydomąją galią. Tai parama ir pagalba mūsų klubo nariams (neįgaliesiems), kuriems dėl nepakankamų pajamų neįstengia įsigyti jiems reikalingų ar maisto produktų bei taip pat receptinių ir nereceptinių vaistų sau ir savo šeimos pragyvenimui ir maitinimui bei sveikatos gerinimui. Mūsų klubo nariams yra labai aktuali parama ir pagalba, aktuali problema ne tik su maisto produktų bei ir receptinių ir nereceptinių vaistų parama ir pagalba ir tikisi, kad klubas gali padėti ir šioje srityje padėti prasimaitinti padedant organizuojama maisto programa, o organizuojant vaistų programą siekiame, kad klubo narys galėtų pagerinti savo dėl invalidumo savo šluobuojančią sveikatą ir pasveikatinti sau pačiam kaip neįgaliajam ir padėti su šia programa įsigyti jiems reikalingų receptinių ir nereceptinių vaistų ir palengvinti jo šeimos nariams atsakomybės naštą dėl jiems reikalingų vaistų nupirkimo, o jei jų neišgali įsigyti tai ši progama būtent ir padės išspęsti šią problemą t.y. nusipirkti visus reikalingus jiems vaistus, nes klubas supranta kokios yra invalido mažos invalidumo pensijos. Pagerinus neįgalaus asmens (klubo nario), kuris dėl nepakankamų pajamų nepajėgia įsigyti jam reikalingų receptinių ir nereceptinių vaistų sveikatos gerinimui, bus didelė nauda jo sveikatai. tai pagalba asmenims (neįgaliesiems) įsigyti medikamentus – pagal kompensuojamus receptinius ir nereceptinius vaistus. Vaistų programos vykdymas – tai pagerinti klubo nario kaip neįgalaus asmens savijautą, kuris dėl nepakankamų pajamų nepajėgia įsigyti jam reikalingų vaistų sveikatos gerinimui. Vaistų programa bus vykdoma taip – klubas sudaro sutartį su kiekvienu klubo nariu pagal kurį klubo narys turi įvykdyti nurodytas sutartyje tokias sąlygas – nepirkti nieko išskyrus maisto produktus.

3)  Taip pat organizuojamos yra EKSKURSIJOS kaip pvz: į DRUSKININKŲ vandens pramogų parką, taip pat ir į PALANGOS vandens baseiną, kur klubas "NEGALIA" gali ir nori išspręsti klubo narių kaip neįgalių asmenų norus kur nors nuvykti ir pailsėti, pabėgti nuo gyvenimo rutinos, atpalaiduoti kūną iš savo negalios sustingimo pasinaudojant vandens pramogų parko suteikiamomis procedūromis – pasiplaukioti, pasikaitinti saunose, pasėdėti šildomose masažo baseinuose, tai ypač labai gera procedūra tiems klubo neįgaliesiems, kurie serga sąnarių ligomis. Tuose karštuose baseinuose pakaitinti sąnariai atsipalaiduoja nuo sustingimo ir raumenis kartu. Kas serga sąnarių ligomis būtent ir yra pamėgę šiuos baseinus, bei stuburo traumomis, nes kartu tame baseine yra masažinės čiurkšlės sėdint baseine ir jos duoda efektą atsipalaiduoti raumenis ir stuburą. Ateityje planuojama vykdyti keliones ir pažintines ekskursijas organizuojant pamatyti spektaklius, operas, operetes, pažintys aplankant įvairius muziejus ir pan. Kelionė į vandens pramogų parką – klubo tikslas padėti klubo nariui bei jo šeimai nuvykti į poilsio centrą, kad galėtų atsipūsti nuo gyvenimo rutinos, atsipalaiduoti ir linksmintis jam suteiktais malonumais. Nuvykus į vandens pramogų parką, kurio visi klubo nariai taip nekantriai laukia, bus jiems naudinga sveikatos atžvilgiu pramoga, kurios neišgali įsigyti tokį kelialapį mūsų klubo neįgalus invalidas.

4)  Taip pat klubas "NEGALIA" trokšta organizuoti ir planuoja organizuoti taip pat tokias EKSKURSIJAS kaip pvz: į įvairius SPEKTAKLIUS, TEATRUS, OPERAS ar OPERETES  kur klubo narys irgi labai nori padėti pamžiūrėti jiems ir tokius renginius kaip įvairūs spektakliai, teatrai, operos ar operetės ir nori išspręsti pačių klubo narių kaip neįgalių asmenų taip pat išreikštus klubo anketoje kur yra klausimas apie tokias išvykas į įvairius renginius ir išspildyti jų norus kur nors nuvykti bei pamatyti galbūt tai bus jų pirmas kartas kai galės gyvai pamatyti iš klubo organizuojamų kelionių pažiūrėtų tų renginių kokius paruoš klubas, kad klubo narys ir ten galėtų irgi pamatyti tai ko galbūt niekada to nėra matęs taip taip žiūrėdamas pvz: kokį suorganizuotą spektaklį pamatyti tai ir pailsės, pabėgs nuo gyvenimo rutinos, satsipalaiduos ir atpalaiduos kūną iš savo negalios sustingimo tiems klubo neįgaliesiems, kurie serga sąnarių ligomis. O per trumpas pertraukėles galės ir truputį pasimanštinti, nes kai kuriems ilgas sėdėjimas labai juos nuvargina. O tuo pačiu norime organizuoti per pertraukėles - kavos puodelį su pyragaičiu. O važiuojant jau namo, kad nebūtų vien tos dienos užkandis - kavos puodelis su pyragaičiu norime organizuoti ir pietus klubo nariams pavalgyti kukliai kavinėje ar valgykloje.