Šilutės neįgaliųjų klubas "NEGALIA"
Prašome paremti PARAMA neįgaliesiems.

Mūsų misija

INFORMACIJA APIE KLUBĄ: Šilutės neįgaliųjų klubas „NEGALIA“ yra ne pelno siekianti organizacija, dirbanti su neįgaliaisiais žmonėmis, kuriems reikalinga tiek materialinė, tiek finansinė parama ir pagalba. Dirbame negaudami jokio atlyginimo. Klubas užregistruotas teisine forma: Asociacija, Nr. 098593, Valstybės įmonės Registrų centre: Valstybės Registrų centro Klaipėdos filiale, įregistravimo data: 1999-10-20 d. Klubo „NEGALIA“ pavadinimas yra susijęs su neįgaliaisiais žmonėmis, tad mūsų klubo tikslas surasti paramą ir pagalbą, kad padėtume neįgaliesiems žmonėms jų gyvenime ir jo šeimoje aprūpindami juos reikalinga iš maisto ar vaistų produktais, nes suprantame jų skausmus, jų vargus ir mažas invalidumo pensijas. Kas yra Negalia? Negalia – tai susirgimas, sindromas, trauma, liga ar pakenkimas, kuris atima ar sumažina asmens galimybes užsiimti kasdienine veikla ir jaustis pilnaverčiu visuomenės nariu.

 

Pagrindinė organizacijos veikla:

 

Klubo tikslai ir uždaviniai:


1.     Suburti neįgaliuosius bei jiems prijaučiančius asmenis bendrai veiklai.

2.    Pagal išgales spręsti neįgaliųjų socialines ir buitines problemas.

3.    Organizuoti įvairius renginius neįgaliesiems, sudaryti sąlygas jų saviraiškai.

4.    Organizuoti šalpą ir savišalpą.

5.    Bendrauti su panašiais klubais ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

PRIEDAS:

6. Įgyvendinti programas siekiančiais užkirsti kelią neįgalumui –          

    organizuoti  vaistų programas, bei maisto programas – finansine 

    bei materialine parama ir pagalba.

7.  Vykdyti socialines programas ir projektus.

8.  Padėti realizuoti žmonėms su negalia jų teisę mokytis, siekti norimos 

     profesijos, užsiimti mėgstama veikla, ilsėtis, sportuoti, turėti šeimą, 

     įsigyti draugų bendrauti.

9. Savo veikla padėti žmonėms su negalia suprasti ir pilnai naudotis 

    jiems priklausančiomis teisėmis, laisvėmis. Bei galimybėmis spręsti jiems

    aktualius klausimus.